Swipe to the right

Guide: Sådan bør du introducere din hund for baby

Guide: Sådan bør du introducere din hund for baby

Gæsteindlæg af folkene fra Babyhelp.dk

Hvis ikke man tager sine forholdsregler, kan det være en udfordring at få baby til at forlige sig med hjemmets hund og hjemmets hund til at forlige sig med baby. Heldigvis er det muligt at søsætte en række initiativer, der holder enhver potentiel udfordring stangen.

Hvis du som hundeejer venter barn, er du sikkert blevet ramt af bekymringer om, hvordan din hund mon kommer til at reagere på barnets ankomst.

Vil din hund – ligesom dig selv – se barnets ankomst som en kæmpe gave i livet og fra dag et fungere som en slags beskytter, eller vil din hund have det stramt med at skulle dele opmærksomheden med en baby?

Det er umuligt at forudse, hvordan din hund kommer til at reagere på en lille ny beboer. Det kan du kun gisne om.

Noget, der til gengæld ikke er umuligt, er at skabe rammer, der øger chancen for, at din hund og baby ender med at komme rigtig godt ud af det med hinanden. I løbet af artiklen her vil du opnå indsigt i, hvordan du kan skabe disse rammer.

Inden vi når så vidt, vil vi dog kigge lidt på, hvorfor og hvordan hunde typisk reagerer på, at der flytter en lille baby ind i hjemmet.

Hvorfor reagerer en hund på en lille ny beboer?

I nogle tilfælde vil en familieforøgelse fører til utryghed for hjemmets hund. Utrygheden vil ligeledes kunne få følgeskab af følelser som forvirring og tristhed.

Der er dog ingen grund til nogen skræmmekampagne, for der ses heldigvis også en masse eksempler på hunde, der modtager babyer med logrende hale og stor tilpasningsvillighed.

Vi gætter på, at du vil foretrække, at din hund ender med at høre til kategori to af ovenstående scenarier, og chancerne for, at det sker, vil du kunne øge væsentligt, hvis du forbereder din hund grundigt på babys indlemmelse i familien.

Hvordan forbereder man sin hund på det, der venter?

Enhver kan forberede sin hund på mødet med baby. Forberedelsen kræver dog en stor indsats og meget energi fra hundeejerens side. Hele 9 forskellige trin og forhold skal der nemlig styr på. Disse kommer herunder.

1) Du skal mestre signalkontrol

Vi anbefaler, at du omkring to måneder inden barnets ankomst, får en hundeadfærdsspecialist på besøg.

Formålet med besøget skal være at få lært dig selv og din hund vigtige kontakt- og stopsignaler, hvis ikke disse da allerede er en del af din hunds kompetencerepertoire.

Vigtigheden af at din hund lærer disse signaler kan ikke undervurderes!

Signalerne er ekstremt nyttige, da de vil kunne forhindre, at din hund bliver lidt for voldsom i nærheden af baby.

2) Træn hunden i at hilse på baby

Nogle uger inden baby melder sin ankomst, bør du begynde at træne, hvordan din hund hilser på baby. Dette er naturligvis lidt udfordrende, i og med baby endnu ikke har forladt den trygge mave, men med lidt kreativitet vil det kunne lade sig gøre at opstille et scenarium, der minder om, hvordan fremtiden bliver.

Det, som vi anbefaler dig at gøre, er at tage plads et sted, hvor du forventer, at du kommer til at opholde dig en del med baby. Foran dine fødder anbringer du et tæppe eller hundekurven. Fra din plads beder du hunden om at indfinde sig på tæppet eller i kurven foran dine fødder.

Når hunden adlyder, stryger og nusser du den over pelsen, hvis du ved, at den værdsætter dette, og at det får den til at falde til ro.

Det er i den sammenhæng vigtigt at indskyde, at hunde er forskellige, og at ikke alle hunde falder til ro ved at blive nusset af deres ejer. Du kender din hund bedst og ved, hvad der får den til at falde til ro. Brug den viden, når du træner denne øvelse.

Ved din side skal du have en ting, som du ved, at din hund vil være interesseret i. Det kan eksempelvis være et stykke legetøj, som hunden elsker at lege med – du kan også forsøge dig med en babydukke, så du visuelt har noget, der ligner en baby. Når hunden har ligget et par minutter foran dine fødder og er rolig, tager du den ting frem, som du ved, at din hund vil være nysgerrig efter at undersøge. Dette vil uden tvivl føre til, at hunden sætter sig op og gør sig klar til at stikke snuden i det, som du nu engang sidder med. Når hunden sætter sig op, skal du sige: ”tæppe.”

Formålet er, at du med ovenstående kommando lærer din hund at blive liggende på tæppet eller i kurven, indtil du giver hunden tilladelse til at hilse på genstanden, som du sidder med.

Det er vigtigt at sige, at hunden naturligvis ikke forstår betydningen af ordet ”tæppe”, hvorfor du bliver nødt til at hjælpe hunden med at forstå intention med dette ord ved at belønne den positivt, når den reagerer efter hensigten. Det kan enten være ved at kærtegne den fysisk, men også med godbidder. Igen vil vi gøre opmærksom på, at hunde er forskellige, og at der ses stor forskel fra hund til hund på, hvad en hund anser som belønning.

I forbindelse med ovenstående kommando vil det være en god idé at læse grundigt op på ’ro på tæppe’-øvelse. I den forbindelse vil vi anbefale hunden.dk´s guide, der er velskrevet og fyldt med gode billeder: https://hunden.dk/nyheder/tips-til-traening-i-ro-pa-taeppe/66669.

Når man træner kommandoer med sin hund, er det typisk en rigtig god idé at tage små skridt. Lær din hund lidt ad gangen og vær ikke for ambitiøs. Ligeledes er tålmodighed en dyd. I denne her video () vil du finde mange inputs omkring hundetræning, der vil være nyttige, når du skal lære din hund at hilse på baby.

Når din hund har lært at adlyde stop-kommandoen, skal du gå videre til at øve hilse-kommandoen. Denne bør forløbe således: Når du siger: ”hilse,” får hunden lov at snuse til den genstand, du har i hånden. Igen er det vigtigt at indskyde, at hunden naturligvis ikke kender den leksikalske betydning af ordet ”hilse”, hvorfor hunden på den ene eller anden måde skal belønnes positivt, når den reagerer efter hensigten.

Hvis du og din hund får helt styr på dette ritual, undgår du, at din hund gør voldsomme tilnærmelser over for baby, og samtidig vil tillæring af ritualet føre til, at din hund vil føle sig tryg.

3) Det er vigtigt at udvise ro

En hundeejers sindstilstand fornemmes klart og tydeligt af hunden qua hundeejerens fremtoning. Udviser hundeejeren ro og overskud, vil det sandsynligvis smitte af på hunden.

Netop derfor vil et roligt menneske, der hviler i sig selv, og som har en god intuitiv kontakt til hunde, have rigtig gode forudsætninger for at styre sin hund og håndtere denne efter hensigten i forbindelse med den uundgåelige omstilling, der følger med en familieforøgelse. Derimod vil et menneske, der hurtigt bliver nervøst og usikkert, have svagere forudsætninger for at styre sin hund intentionelt i forbindelse med en familieforøgelse.

Vi er dog helt med på, at det – at blive forælder – er en så stor begivenhed og omvæltning, at det vil kunne ryste selv de mest besindige overmennesker.

Ikke desto mindre er ovenstående dog rigtig godt at have i baghovedet, når man er sammen med sin hund.

Selvom du måske oplever, at du – i tiden lige efter du er blevet forælder – står midt i et stort kaos af følelser og forvirring, så forsøg alligevel at signalere det modsatte over for din hund; fornemmer den, at du er rolig og har styr på tingene, vil det nemlig være til gavn for både dig og den.

Og husk så i øvrigt på, at det er helt okay og naturligt at være lidt rundt på gulvet som nybagt forælder. Så meget er med et forandret, og ingen er altså perfekte forældre fra dag et.

4) Hold så vidt muligt fast i din hunds rutiner

Når man bliver forælder, lader man sin adfærd dikteres 100 % af babys behov. Netop derfor kan det være vanskeligt at holde fast i de rutiner, som ens hund havde inden babys ankomst.

Trods dette anbefaler vi dog, at du gør en indsats på koordinationsfronten med henblik på at fastholde så mange af hundens rutiner og vaner som muligt, uden at det medfører, at du må tilsidesætte babys behov.

Dette anbefales, fordi en hund er et vanedyr, og derfor bevirker faste vaner og ritualer, at en hund forbliver tryg og rolig. Ændrer du for meget på din hunds vaner og rutiner, vil det kunne føre til en stresset og utryg hund.

5) Min hund snapper ud efter baby – hvad gør jeg?

Hvis du er så uheldig, at din hund begynder at lave bidmarkeringer i luften efter baby, skal du sørge for, at din baby og hund altid er under opsyn, når de er i samme lokale. Ligeledes bør du straks alliere dig med en professionel træner med mindst et par års uddannelse i specialadfærd hos hunde.

At en hund snapper efter baby kan og må på ingen måde bagatelliseres, og er slet, slet ikke noget, du skal prøve at håndtere selv. Der skal simpelthen professionel hjælp til. Det kan ikke være anderledes.

Hvorfor kan en hund finde på at snappe ud efter en baby?

En hund agerer ud fra sine naturlige reaktionsmønstre. Når en hund laver bidmarkeringer efter baby, forsøger hunden at opdrage barnet og hjælpe hundeejerne.

Hunden laver bidmarkeringerne, fordi hunden føler, at barnet overskrider dens komfortzone.

Mange ikke-fagpersoner vil stensikkert mene, at handlingen er et udtryk for, at hunden er ond, aggressiv og farlig, men det er altså ikke tilfældet. Derfor behøver bidmarkeringer efter en baby – uagtet at dette er frygteligt – ikke nødvendigvis føre til aflivning af hunden. Dog kan der ikke herske nogen tvivl om, at en sådan adfærd skal føre til, at hunden får professionel hjælp.

6) Min hund ignorerer min baby – er det et godt tegn?

Det er ikke atypisk, at en hund ignorerer baby. Vi mennesker tillægger ofte dyr menneskelige egenskaber, og derfor opfatter mange det – at en hund ignorerer en baby - som et udtryk for, at hunden er demonstrativ og/eller spiller kostbar. Ingen af delene er dog tilfældet.

Når en hund ignorerer et barn, kan det skyldes to ting.

Det kan eksempelvis være et pacificerende signal fra hunden og et udtryk for venlighed, og at hunden ønsker at give barnet og forældrene plads. Hvis dette er årsagen, er alt godt, og man skal lade tingene gå sin gang.

Er hunden derimod stiv i sine bevægelser, når denne ignorerer barnet, er det formentlig et tegn på, at årsagen er usikkerhed, hvilket er noget, man bør reagere på.

Usikkerhed hos en hund kan nemlig med tiden blive et problem, hvorfor anbefalingen er at alliere sig med en hundeadfærdsspecialist, sæt dette er scenariet.

7) Hundens loppekur og flåmidler skal være børnevenlige

Hvis du benytter dig af skadedyrsmidler til din hund, skal du undersøge, om disse er godkendt, til at baby må være i nærheden af hunden, når midlerne anvendes. Hvis midlerne ikke er det, må du kigge dig om efter alternativer.

8) Må hund og baby snakke sammen?

Hvis din hund og baby går godt i spænd, er der intet i vejen for, at de snakker sammen. Hvis din hund er glad for baby, er det ikke urealistisk, at din hund viser dette med et kærligt slik i babys ansigt.

En babys immunforsvar er naturligvis ikke nær så godt som en voksens. Det ved de fleste, og derfor er mange nervøse for, at et hundeslik i babys ansigt vil kunne føre til infektioner.

Der findes tidspunkter, hvor en hund ikke bør slikke en baby i ansigtet. Det være sig eksempelvis, hvis hunden har haft snuden i et eller andet bakteriefyldt.

Som regel vil et hundeslik dog ikke være farligt for baby, da en hunds mund størstedelen af tiden er ganske ren.

Du gør dog klogt i at være opmærksom på, at din hund ikke slikker baby i ansigtet, hvis den har haft snuden i et eller andet, der kan være fyldt med bakterier.

9) Lad aldrig hund og baby være alene

Hvis du har forberedt din hund grundigt på babys ankomst, skal mødet mellem de to nok gå ganske gnidningsfrit. Faktisk er det ganske realistisk, at din hund og baby hurtigt bliver gode venner og kommer godt overens med hinanden.

Selvom du skulle være så heldig, at din baby og hund bliver de bedste venner, bør du aldrig lade dem være sammen uden opsyn, hvilket hænger sammen med, at selv den mest børnevenlige og milde hund vil kunne finde på at lave bidmarkeringer, hvis den føler sig presset eller oplever smerte.

Derfor skal du altid være til stede, når baby og hund er sammen. Ved at være dette vil altid du kunne nå at gribe ind, hvis noget ubehageligt er under opsejling.Kildeliste

- https://www.alt.dk/boern/8-gode-raad-saadan-introd...

- Anette Røpke

- https://www.idenyt.dk/kaeledyr/hund/hund-og-baby-s...

Andre artikler i kategorien Hund

Hvilket hundefoder er bedst?

Uanset om du er på udkig efter foder til din nye første hund, eller bare leder efter forbedring til din gamle bedste ven, så kan hundefoder udvalget være en jungle af finde rundt i. I bund og grund, vil man jo bare gerne give sin hund det b...

Jagthunden

En af de vigtigste ting at tage højde for, når hunden skal med på jagt er selve træningen op til jagten.

Velkommen til OLIVERS

Hos OLIVERS kan du selv vælge, om du ønsker at købe dine varer som medlem af ClubOlivers eller ej.

Beslutter du dig for at købe som medlem, så er første måned helt gratis. Prisen er herefter kun 79 kr./md, og kan opsiges uden problemer, hvis du ønsker det.

Som medlem af ClubOlivers får du altid 25% rabat på foder samt høje rabatter på godbidder og tilbehør

Velkommen til OLIVERS