Swipe to the right

juni 2010

Golden Retriever

Retrieve betyder at apportere, og en golden retrievers yndlingsbeskæftigelse og mening med livet er da også at hente ting og bringe dem hen til føreren. Få hunde kan udstråle så megen stolthed og glæ...